Mens zijn

Laten we nu eens bij ons begin starten. Ons lichaam wordt opgebouwd uit meerdere bouwstenen die een onderlinge samenhang hebben, waardoor wij een stevig omhulsel hebben om ons in voort te bewegen. Dit omhulsel heeft een beperkte houdbaarheidsduur, waardoor het zichzelf uiteindelijk ook weer vernietigt en oplost in de materie van het universum. Toch heeft dit omhulsel een belangrijke functie, namelijk onze “geest” of “ziel” of “energie” huisvesten. Hierdoor zijn we in staat om een pad te vervolgen, welke van tevoren is uitgelegd door de Lichtwezens van De Bron. Hoe dan?

Het is nooit de bedoeling geweest dat we niet verder ontwikkelen dan wat we nu menen te zijn. Net als de evolutie hier op aarde Gaia voort schrijdt, gebeurt dit in de rest van het universum ook. Niets staat stil. Zelfs in De Bron niet.

Want dat is waar we allen vandaan gekomen zijn. Energieën die om steeds meer ontwikkeld te geraken uitgezonden worden om samenlevingen te vormen en uiteindelijk Licht te verspreiden, zodat een onderlinge samenhang ontstaat tussen alle Lichtwezens.

Dus mens zijn is eigenlijk het ontwikkelen van steeds meer vermogens om Liefde, Licht en Leven te verkrijgen en deze uit te stralen, waardoor een onderlinge samenhang kan ontstaan welke een gevoel van euforie en vrede zal geven aan ieder wezen. Hiertoe wordt jij telkens opnieuw uitgezonden om bij te leren en je trillingsniveau te verhogen. Je hebt vast wel eens het gevoel gehad ergens al eerder geweest te zijn, iets al eens gedaan te hebben, een emotie gevoeld die je bekend voor kwam maar niet uit het nu, een verbintenis voelen met iemand of een groep mensen wat je niet verklaren kunt. Dit zijn je eerdere ervaringen van de leerperiodes die je al hebt volbracht. Hier noemen we dat reïncarnatie.

Niet je lichaam, maar jouw energiewezen, reïncarneert. Hierdoor gaat ook je geheugen mee. Daarom is het soms ook zo moeilijk om ons te hechten aan het gezin waar we geplaatst zijn en ons dan niet thuis voelen. Hierdoor komt vaak de vraag naar voren wat je hier doet op aarde? Een gevoel van niet thuis zijn en ergens anders naar toe willen. Dit is echter een onmogelijkheid, welke je dient te aanvaarden. Je bent nog in ontwikkeling en zal alle dimensies moeten doorlopen om je te mogen voegen bij de Lichtwezens. Geniet van alles dat je geboden wordt en pak alle kansen aan om geluk, liefde, succes, respect, veiligheid, vrede en weelde te verkrijgen. Want alleen door je eigen innerlijk te vervullen met de hoogst mogelijke gevoelens zul je de volgende dimensies kunnen betreden.

Mocht je de behoefte hebben om hierover te praten met één van ons, bel of mail ons dan gerust voor een consiousness sessie, waarin jouw bewustzijn wordt doorgenomen.